اخبار پلیس+10

آخرین نظرات

کدملي

از امروز برای خریدن بسته های اینترنت باسرعت  3g ایرانسل یا اینترنت 4g ایرانسل یا اینترنت 2g ایرانسل میتوانید از طریق سایت ایرانسل مستقیما روی گوشی اعمال کنید..بسته های اینترنت یک روزه,هفتگی,ماهانه,شش ماهه, و سالانه اینترنت همراه ایرانسل با سرعت نامحدود عرضه میشود و برای اینکه بدانید محدوده تحت پوشش اینترنت ایرانسل کجاست باید به سایت خود ایرانسل مراجعه نمایید:

eform.irancell.ir/Portal/Home/?142470