اخبار پلیس+10

آخرین نظرات

کدملي

به گزارش اعتبار محمدسعید ایزدی، با بیان اینکه بانک ملت پیشتاز پرداخت وام به متقاضیان بافت های فرسوده شده است، گفت: امسال بانک ملت، به پنج هزار واحد به صورت مشارکت مدنی و هزار مورد جعاله ودیعه مسکن به متقاضیان وام پرداخت می کند.

وی افزود: برابر ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ سود وام نوسازی، 22 درصد است که 9 درصد این سود را دولت و باقی آن را متقاضیان پرداخت می کنند.ایزدی گفت: مدت زمان بازپرداخت وام، 12 سال به صورت دو سال مشارکت مدنی، و 10 سال اجاره به شرط تملیک است.وی افزود: این وام در چهار مرحله به ترتیب با پایان پی ریزی و فوندانسیون 15 درصد، پایان اسکلت و سقف 25 درصد، سفت کاری 35 درصد و پایان نازک کاری 25 درصد پرداخت خواهد شد.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، ابراز امیدواری کرد دیگر بانک ها نیز در سهمیه ابلاغی، در پرداخت تسهیلات همکاری کنند.